• 12745779_1684922068413157_26015dae70d65717a
  • 1937131_1595627944091734_107425dae712141b68
  • 14202656_1761219744116722_54795dae71214a8aa
  • qc187
  • 12745779_1684922068413157_26015dae712153ad2
  • tai_xuong__2_93
  • 14690829_1780100028895360_48755dae71217d780
Tin Tức- Sự Kiện
Tin Tức- Sự Kiện
-Phú Ninh- huyện mới thành lập (2005). Bước đàu đạt kết quả chưa cao phong trào HS giỏi các cấp, số lượng HS đỗ vào trường THPT chuyên còn hạn chế. -Trước tình hình và thực trạng ...
Bài viết xem nhiều
Hoạt động của trường
Thời tiết
Tin tức- Sự kiện